Zware metalen

‘Zware metalen’ is de verzamelnaam voor metalen zoals cadmium, kwik, lood, arseen en tin die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid als ze in grote hoeveelheden worden ingenomen. Deze metalen kunnen via voedsel of andere inname in het lichaam terechtkomen. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet toe op de naleving van normen voor de hoeveelheid zware metalen die in voedsel en andere producten mogen zitten. Zware metalen kunnen in het milieu terechtkomen door metaalwinning en -opslag, verfproductie, verbranding van kolen en afval en soms in meststoffen.

Zware metalen kunnen voorkomen in bepaalde voedingsmiddelen, zoals schaal- en schelpdieren, roofvissen, orgaanvlees, groenten uit de vollegrond, rijst en rijstproducten, en mineralensupplementen. 

Canalyse biedt analyses om producten te testen op de aanwezigheid van zware metalen.

Pesticiden

Vanwege de onduidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van pesticiden wordt er momenteel een nieuwe methode ontwikkeld om deze risico’s bij mens, dier, plant en bodemleven vast te stellen. 

Onderzoekers hopen deze risico’s beter in kaart te kunnen brengen met tests, om zo de effecten van cocktails van pesticiden te kunnen meten. Europa heeft momenteel ongeveer tweeduizend verschillende pesticiden in gebruik. 

Canalyse kan helpen bij het analyseren van producten op de aanwezigheid van pesticiden om zo de kwaliteit en veiligheid van het product inzichtelijk te maken en te waarborgen.